Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Pro Frýdek-Místek

Spotřebitelské praktikum aneb škola spotřebitele ve Frýdku Místku

12. 9. 2016 startuje Škola spotřebitele ve Frýdku – Místku.

Prvními frekventanty tohoto bezplatného kurzu budou klienti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní organizace Frýdek-Místek. Souběžně bude uspořádán také běh pro seniorskou veřejnost.

Pro koho je toto bezplatné vzdělávání určeno?

Semináře jsou primárně určeny pro seniory a zdravotně handicapované občany.

Co se účastníci dozví?

Na pěti setkáních se postupně zaměříme na spotřebiteli nejčastěji řešená témata:

* Kupní smlouvy a smlouvy o dílo v Novém občanském zákoníku, reklamace a další povinnosti prodávajících. Mimosoudní způsoby řešení sporů

* Nekalé praktiky a obrana proti nim (zaměřeno na problematiku předváděcích akcí, podomní prodej, manipulační techniky používané prodejci, reklamu…)

* Elektronické komunikace (telefony, internet, bezpečné chování na internetu, smlouvy, reklamace služeb a řešení sporů)

* Energie – smlouvy o dodávkách energií, změna dodavatele, reklamace, odstoupení od smlouvy, dozor

* Spotřebitelské úvěry

 

Pro klienty SONS: 

Kdy?

12.9.2016 od 10:00 – 11:30

3.10.2016 od 10:00 – 11:30

7.11.2016 od 10:00 – 11:30

21.11.2016 od 10:00 – 11:30

12.12.2016 od 10:00 – 11:30

Kde?

Pro klienty SONS: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek 738 01

 

Pro seniorskou veřejnost:

Kde? Dům s pečovatelskou službou Sadová 604, Frýdek – Místek.

Kdy?

10.10.2016 od 14:00 do 15:30

24.10.2016 od 14:00 do 15:30

14.11.2016 od 14:00 do 15:30

28.11.2016 od 14:00 do 15:30

5.12.2016 od 14:00 do 15:30

Akce je spolupořádána se Svazem důchodců Frýdek-Místek, pobočný spolek Frýdek – Místek a Domem s pečovatelskou službou na ulici Sadová ve Frýdku – Místku.

 

Účast na akcích je bezplatná !

 

Pro bližší informace sledujte tyto stránky. V případě dotazu k nabízenému vzdělávání či potřeby poradenství se neváhejte obrátit na tel: 607398511.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Střelniční 8, 702 00 Ostrava, poradna@sos-msk.cz

Poradna ve Frýdku-Místku:

Křížový podchod, 738 01 Frýdek-Místek (kancelář Senior Pointu vedle policie)

otevřeno každou 4. středu v měsíci od 12.00 – 16.00 hod.

 

Vzdělávací akce pro seniory a zdravotně postižené ve Frýdku—Místku jsou spolufinancovány z rozpočtu statutárního města Frýdek—Místek, ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí na „Podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ a prostřednictvím nadačního programu Vzdělávání Československé obchodní banky, a. s.. Za podporu děkujeme!

 logo mpsv              frýdek místek       logo čsob