Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

PŘÁNÍ SOS MaS z.s. VŠEM SPOTŘEBITELŮM

Provoz SOS MaS, z.s. končí 20.12.2019 a začíná 6.1.2020.