Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

MINISTRYNĚ DOSTÁLOVÁ: KLIENTI CK O SVÉ PENÍZE NEPŘIJDOU

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona, který stanoví, že v případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu pandemie má cestovní kancelář možnost vydat klientovi poukaz na zájezd. Ten bude moci klient vyčerpat na náhradní termín dovolené. Rozhodne-li se tedy cestovní kancelář využít tzv. ochranné doby, musí o tom písemně vyrozumět zákazníka a současně mu zaslat poukaz na náhradní zájezd.

„Chtěla bych všechny klienty ujistit, že pokud voucher nevyčerpají ani do 31. 8. 2021, cestovní kancelář jim bude povinna celou uhrazenou cenu zájezdu vrátit. Klienti se tedy nemusejí obávat, že o své peníze přijdou, neboť tyto poukazy na náhradní zájezdy jsou zajištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře. Toto opatření je nutné udělat, protože by jinak mohlo dojít k masivnímu krachu cestovních kanceláří,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Cestovní kanceláře, které jsou profesionály ve svém oboru, budou se zákazníky aktivně jednat a navrhnou jim oboustranně přijatelné řešení.

Zákazníci, kteří mají zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. 8. 2020 a tento zájezd nechtějí nebo nemohou absolvovat – např. z důvodu ztráty zaměstnání, obav o své zdraví apod., mají možnost odstoupit od smlouvy o zájezdu, jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit storno poplatky. V tomto případě pak bude zákazník oprávněn požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě části zaplaceného storno poplatku a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu. Cílem projednávaného zákona je zmírnit dopady pandemie onemocnění COVID-19 na sektor cestovního ruchu.

„Poukazy budou moci odmítnout senioři nad 65 let věku, zdravotně postižení lidé, těhotné ženy, lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, osamělé samoživitelky a samoživitelé a také školy v případě školních zájezdů,“ dodává Klára Dostálová.

Zdroj: MMR