Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR se důrazně distancuje od obsahu internetové stránky http://www.strongskintips.com/cz_press_release_d2/index.php.

Tato webová stránka vyvolává klamný dojem, že se jedná  o oficiální webový portál Ministerstva zdravotnictví ČR, a to především  zneužitím loga Ministerstva zdravotnictví ČR s horní lištou, kde jsou uvedeny odkazy jako „ministerstvo, účinnost, dokumenty nebo tiskové centrum“.

Dále je na jedné z jejich fotografií zobrazena osoba, která je označena jako „Vladimír Abrhám, lékař, ředitel Dermatologického institutu Ministerstva zdravotnictví České republiky“ a v textu se pak níže nepravdivě  uvádí, že: „Ihned, jakmile se krém PsoriFix  objevil na trhu, jsme nařídili klinické testování, které mimo jiné udělalo také ministerstvo.“ „Nyní se do jednání zapojilo i Ministerstvo zdravotnictví, které mimochodem sponzoruje výrobu léku a zajistilo tak nízkou cenu pro pacienty.“

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že žádný dermatologický institut v jeho řídící působnosti neexistuje, a že toto tvrzení ohledně účasti Ministerstva zdravotnictví ČR na jakémkoliv klinickém testování nebo sponzorování  výroby jakéhokoliv léčivého přípravku je nepravdivé.

Proto se  Ministerstvo zdravotnictví ČR  od těchto podvodných webových stránek důrazně distancuje a zvažuje právní kroky.

Zdroj: www.mzcr.cz