Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

KLIENTI SI MOHOU NA PŘEPÁŽKÁCH ČESKÉ POŠTY JEDNORÁZOVĚ ZMĚNIT PLATBY SLUŽBY SIPO

Česká pošta je sdružovatelem a zprostředkovatelem pravidelných plateb domácností směrem k poskytovatelům služeb prostřednictvím služby SIPO. Může se jednat o platby např. rozhlasu, televizi nebo poskytovatelům energií. 

Služba SIPO nabízí hotovostním plátcům možnost úhrady jen vybraných plateb. Ty, které zákazník nechce uhradit, lze za poplatek pět korun vyjmout z „Dokladu SIPO Hotovost“ na jakékoliv poště.  V případě bezhotovostního plátce SIPO není možné jednotlivé platby vyjmout a o vyjmutí je nutné požádat poskytovatele služby, tedy např. poskytovatele energií.

Rádi bychom upozornili naše zákazníky, že v případě kompletního zrušení služby SIPO dojde k přerušení kontinuity plateb, které jsou na doklad SIPO navázány, tedy např. zmíněné rozhlasové a televizní poplatky, jejichž platba je stanovena Zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích.

Ohledně případných změn poskytovatele energie je potřeba se obrátit na konkrétního poskytovatele těchto energií.

Česká pošta je pouze zprostředkovatelem plateb a za případné dopady uhrazení nebo neuhrazení plateb nenese zodpovědnost.

Zdroj: Česká pošta