Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI POUŽITÍ AUTOMATU?

Petr si chtěl koupit kávu z automatu. Vhodil do automatu požadovanou částku 20 Kč, automat však nijak nereagoval. Petr tedy stiskl tlačítko storno. Automat ale peníze nevydal ani po opakovaném stisku stornovacího tlačítka.

Petr se rozhodl, že to tak nenechá. Vrátil se proto ještě téhož dne k automatu. Na něm našel název jeho provozovatele. Zavolal na kontaktní linku provozovatele a uplatnil reklamaci, přičemž uvedl finanční částku, čas nákupu a konkrétní umístění automatu. Nadiktoval také operátorce provozovatele své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. Poté pro jistotu ještě poslal provozovateli e-mail (aby měl důkaz o uplatněné reklamaci), v němž odkázal na telefonní hovor, opětovně popsal celou příhodu s nefunkčním automatem a dále uvedl své číslo bankovního účtu s tím, že peněžní částku si přeje zaslat touto cestou.

Později si Petr přečetl v reklamačním řádu na webu provozovatele automatu, že reklamace je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu (což platí obecně, aniž je to uvedeno v reklamačním řádu provozovatele automatu). To jej utvrdilo v tom, že postupoval správně, když na nic nečekal a uplatnil reklamaci.

Reklamace nákupů v automatu je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu (v řádu hodin, max. dnů), a to u podnikatele uvedeného přímo na automatu (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře, je-li pro tyto účely na webu podnikatele zřízen).   

Za 3 týdny od uplatnění reklamace přišel Petrovi e-mail, v němž mu bylo sděleno, že jeho reklamace byla uznána a předmětná částka byla právě odeslána na jeho účet. Za 2 dny byla částka 20 Kč skutečně připsána na jeho účet.

Pokud by nebyla reklamace uznaná, nebyla by vyřízena do 30 dnů nebo pokud by provozovatel automatu nekomunikoval, mohl by se Petr obrátit na některou ze spotřebitelských organizací, které by mu poskytly praktickou pomoc s řešením problému. Dále by se mohl pokusit zahájit s provozovatelem automatu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Podání žaloby by vzhledem k nízké částce předmětu sporu nebylo příliš efektivní.

Dále by se Petr mohl obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta by sice mohla udělit provozovateli automatu pokutu, nemohla by ale rozhodnout o vrácení peněz.

Automat je dle zákona provozovnou, a proto musí být trvale a zvenčí viditelně označen obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho IČ. Pokud by nebyl automat označen v souladu se zákonem, mohl by se Petr obrátit rovněž na příslušný živnostenský úřad. Ten by však stejně jako Česká obchodní inspekce mohl toliko udělit provozovateli pokutu, ale nemohl by rozhodnout o vrácení peněz.

Stručný přehled případu

 

CO reklamace nákupu v prodejním automatu   
KDY co nejdříve (v řádu hodin, max. dnů) po nákupu
KDE u podnikatele uvedeného na automatu (telefonicky, e-mailem, případně formou webového formuláře)
KDO kupující
JAK ŘEŠIT nejprve řešit přímo s prodejcem

lze se poradit se spotřebitelskou organizací

možnost využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

případně podnět české obchodní inspekci nebo živnostenskému úřadu

ZÁKONY zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zdroj: MPO