Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

DLUHY, KTERÉ NEJSOU VAŠE, ROZPORUJTE HNED

I v případě, že jste přesvědčeni, že nikomu nedlužíte, neignorujte případná upozornění soudu a včas reagujte.

Na redakci se se svým případem obrátila čtenářka, která sice nic nedluží, ale před několika měsíci dostala platební příkaz na částku několik tisíc za údajný dluh.

„Protože jsem si byla jistá, že žádný dluh nemám, že je nejen už dávno promlčený, resp. zaplacený, o čemž mám doklady, tak jsem soudu neodporovala a nevyužila ani podání stížnosti, jak jsem se v rozhodnutí dočetla,” napsala poškozená žena.

Vše chtěla řešit sama s údajným věřitelem, který byl v rozhodnutí soudu uveden. Ovšem ten na její dopis nereagoval.

„Najednou mě po několika měsících obesílá exekutor a chce, abych dlužnou částku a ještě náklady řízení zaplatila. Jak mohu prokázat, že nic nedlužím?” ptá se čtenářka.

Právník: Žena nepostupovala správně

O odpověď a vysvětlení redakce požádala právníka Jana Dubenského, který uvedl, že postup čtenářky nebyl správný.

„Údajná peněžitá pohledávka byla promlčena (promlčecí doba činí tři roky od doby, kdy vznikla povinnost zaplatit), ale k promlčení může soud přihlédnout pouze tehdy, namítne-li promlčení ten, vůči němuž nárok na zaplacení směřuje. Této možnosti se ale žena zbavila, protože proti doručenému platebnímu rozkazu nepodala do 15 dnů od jeho doručení odpor. Ten tak nabyl právní moci a je vykonatelný,” vysvětlil právník.

Kdyby žena proti němu podala včas odpor, byl by platební rozkaz v plném rozsahu zrušen a soud by nařídil ohledně podané žaloby jednání, při kterém by již mohla uplatnit nejen námitku promlčení pohledávky, ale i doložit, že pohledávka již neexistuje, neboť ji podle jejího tvrzení řádně zaplatila.

„V daném případě ženě nezbývá nic jiného, než se co nejdříve spojit s žalobcem a doložit, že není dlužník (promlčení pohledávky již nemůžete uplatnit), a případnému zahájenému exekučnímu řízení se bránit návrhem na jeho zastavení. Každopádně si svou liknavostí způsobila celou řadu budoucích nepříjemností,” dodal Dubenský.

Zdroj: novinky.cz