Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČOI: ROZBOREM VODY ZAČNE PŘEDVÁDĚCÍ AKCE PŘÍMO U VÁS DOMA

Česká obchodní inspekce varuje před nabídkou rozboru pitné vody. V několika posledních měsících se letáky s nabídkou rozborů pitné vody přímo v domácnostech objevily ve schránkách řady spotřebitelů. Lidé, kteří tuto nabídku využijí, si k sobě domů pozvou neznámou osobu, která je promyšleným způsobem, známým z předváděcích akcí, začne lákat k nákupu předraženého výrobku na údajně zázračné zlepšení kvality pitné vody. Ve skutečnosti si ale spotřebitel za desítky tisíc pořídí přístroj, který z pitné vody udělá vodu k pití nevhodnou, představující pro lidský organismus vážné zdravotní riziko. „Česká obchodní inspekce zakázala další distribuci a prodej tohoto výrobku Aqua Pro na úpravu pitné vody, nařídila jeho okamžité stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů. Kvalita dodávané pitné vody z kohoutku je pravidelně kontrolována a pro zajištění její kvality není potřeba využívat žádný externí přístroj,“ řekl Jan Štěpánek, ředitel inspektorátu ČOI se Středočeský kraj a Hl. m. Prahu.

 Na základě oznámení zajistili inspektoři Inspektorátu pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu výrobek přímo v domácnosti spotřebitele během údajného „rozboru pitné vody“. Jedná se o zařízení na úpravu vody Aqua Pro serial No. T 20264 (v ceně cca 25 000 Kč, který je spotřebitelům obvykle nabízen „se slevou“ za 19 990 Kč).

Z provedeného laboratorního rozboru vody upravené tímto přístrojem vyplynulo, že představuje pro spotřebitele zvýšené zdravotní riziko. Zařízení Aqua Pro snížilo obsah vápníku (Ca) v pitné vodě o 97,6 %, a hořčíku (Mg) o 97,8 %. Obsah rozpuštěných látek ve vodě upravené zařízením Aqua Pro je o 90 mg/l nižší než minimální limit 150 mg/l. Ve vodě upravené tímto zařízením byl zjištěn také nárůst mikrobiologického znečištění o dva řády. Hodnota pH 6,1 naměřená v takto upravené vodě je mimo rozmezí stanovené vyhl. č. 252/2004 Sb. (mezní hodnoty 6,5 – 9,5).

Vzhledem k výše uvedeným laboratorním výsledkům lze konstatovat, že voda upravená přístrojem Aqua Pro může pro spotřebitele představovat zvýšené zdravotní riziko z těchto důvodů:

  1. voda s nízkým obsahem minerálních látek (pod 100) přispívá k vyšším ztrátám některých esenciálních prvků z organismu a může narušit minerálově vodní hospodářství organismu
  2. důsledkem používání je kyselejší a měkčí pitná voda (tj. s nižším obsahem Ca a Mg), může být vyšší úmrtnost nejen na cerebrovaskulámí (mozkově-cévní), ale především na kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění
  3. kyselejší voda a její pravidelné používání může vést k posunu pH vnitřního prostředí organismu do kyselejší oblasti, kyselejší prostředí v organismu má za následek vyšší ztráty vápníku, hořčíku a dalších prvků moči
  4. voda s vysokým obsahem bakterií je potenciálním zdrojem nepříjemných až nebezpečných alimentárních onemocnění.Česká obchodní inspekce zakázala kontrolovanému subjektu další distribuci a prodej tohoto výrobku na úpravu pitné vody, nařídila jeho okamžité stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů. S prodejcem vede Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha správní řízení, kde bude mimo jiné rozhodnuto o pokutě.
  5. Vzhledem k nesplnění výše uvedených hygienických limitů vyhlášky č. 409/2005 Sb., ani vyhl. č. 252/2004 Sb., a tím zvýšení zdravotních rizik pro spotřebitele lze konstatovat, že voda, upravená přístrojem Aqua Pro serial No. T 20264, nemá charakter vody pitné a nelze ji používat jako její náhradu.

Rada České obchodní inspekce spotřebitelům:

Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována v souladu s platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality. Plán sledování kvality vody je vypracován v souladu s platnou legislativou, každý týden se odebírají vzorky vody přímo ve zdrojích pitné vody a odebírá se i řada vzorků u spotřebitelů.

Pro zajištění kvality pitné vody z kohoutku není potřeba využívat žádný externí přístroj.

Zdroj: ČOI

aquapro