Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Česká obchodní inspekce v posledních týdnech zaznamenala mimořádný nárůst počtu podání nespokojených spotřebitelů, kteří se na inspekci obracejí v souvislosti s nákupem zboží na předváděcích akcích konaných přímo v sídle společnosti. Takový nákup je značně rizikový, protože mohou vznikat spory, zda má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů. Mnozí spotřebitelé navíc nemají ani doklad o koupi. Ten má prodávající povinnost vystavit pouze na vyžádání spotřebitele.  

Vstup na tyto akce je však výhradně na pozvánku. Nejčastěji organizátoři zvou spotřebitele důchodového věku a ty, kteří se již v minulosti předváděcích akcí zúčastnili. Většinou bývá nabízeno stejné zboží, jako na klasických předváděcích akcích. Domoci se svých peněz zpět je pak velmi těžké, speciálně v případě, kdy si kupující nevyžádali doklad o koupi.

ČOI doporučuje:

  • na tyto vysoce rizikové akce nechodit
  • spotřebitelé by si měli uvědomit, že může být problém v těchto případech odstoupit od smlouvy do 14 dnů
  • spotřebitel by si měl vždy vyžádat doklad o koupi.

V podobných případech musí být konkrétní stížnosti posouzeny individuálně. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů a při zamítnutí svého nároku by měl trvat na  písemném odůvodnění rozhodnutí prodávajícím, tj. proč toto odstoupení neakceptoval.

Pokud spotřebitelé obdrží pozvánku na předváděcí akci do sídla společnosti, mohou se s takovou pozvánku obrátit na nejbližší inspektorát ČOI. Inspektoři následně ověří, zda obsahuje veškeré zákonné náležitosti.

 Zdroj: www.coi.cz