Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČESKÁ POŠTA V PŘÍPADĚ PLOŠNÉ KARANTÉNY ZAVEDE BEZKONTAKTNÍ DORUČOVÁNÍ

S ohledem na situaci ohledně výskytu koronaviru v České republice může Česká pošta v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv. bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Například u listovních zásilek tak mohou být vkládány přímo do domovních schránek a u zapsaných listovních zásilek ukládány vždy na ukládací poštu. Také u balíkových zásilek může být v těchto výjimečných případech uložena zásilka na pobočce bez pokusu o doručení. U uložených zásilek je také prodloužena jejich úložní doba. V obou případech je adresát upozorněn vložením oznámení do schránky.

Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky. Poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, se uloží u příslušné ukládací pošty bez pokusu o doručení.

Vzhledem k tomu, že platnost poštovní poukázky je 25 dní, nejsou pro její dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.
Veškerá opatření jsou preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná karanténa.

Zdroj: ceskaposta.cz