Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BESEDA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KARVINÉ

Kdy: 8.4.2015

Kde: Klubovna oblastní pobočky, U Svobodáren 1 300, Karviná

Včera, tj. ve středu 8.dubna uspořádal Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v klubovně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Oblastní pobočka Karviná besedu na téma: „Novinky v NOZ a formy nátlaku a manipulace na seniorech na předváděcích akcích a podomním prodeji“.

Akce měla veliký ohlas a věříme, že byla také pro účastníky přínosem. Děkujeme všem účastníkům za vřelé přijetí a těšíme se na další setkání.

Akce se uskutečnila díky finanční podpoře ze strany Moravskoslezského kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu. Za podporu děkujeme!

logo msk                                                           logo MPO