Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

3 SITUACE S TELEFONY A MOBILY, KTERÉ VÁS MOHOU PŘIPRAVIT O PENÍZE

Krádež nebo ztráta mobilu, nutnost přeložení telefonní linky při stěhování nebo přicházející hovor z neznámého čísla. Jak se zachovat a čeho se vyvarovat, když jste nuceni řešit někdy nečekané, ale jinak obvyklé situace?

Že jste mobil ani nepoužívali? Operátora to nemusí zajímat

Ztráta či odcizení mobilního telefonu nejsou nijak výjimečnými událostmi; přihodit se mohou kdykoliv. Pokud jste pečliví a své věci si obzvláště hlídáte, může se vám pro změnu telefonní přístroj pokazit. Je pravdou, že v dnešní době se většina z nás bez mobilu neobejde a situaci okamžitě řeší. Pokud ovšem bez telefonu zůstane člověk, který na telefonním spojení není bytostně závislý (např. vaši prarodiče v důchodu nebo děti v raném školním věku), odkládá se vyřizování často na pozdější dobu.

Zbytečného prodlení je však radno se vyvarovat. První věc, kterou je třeba udělat, je buď domluvit se s operátorem na přenesení služby na jinou SIM kartu, nebo smlouvu uzavřenou s poskytovatelem (pokud to z okolností vyplyne jako nejlepší řešení) v souladu s domluvenými podmínkami ukončit. Mějte na paměti, že pouhé zablokování sim karty rozhodně nestačí.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v praxi posuzoval případ, v němž klientka řešila odcizení telefonního přístroje právě zablokováním SIM karty; tímto považovala vůči poskytovateli telefonních služeb věc za vyřízenou a žádné další kroky již nepodnikala. Pár měsíců po krádeži ovšem zažila nepříjemné překvapení, když se na ni obrátil operátor požadující nejen zaplacení služeb poskytovaných v souvislosti s odcizenou telefonní stanicí, ale i smluvní pokutu pro porušení podmínek speciální nabídky, kterou se smluvní vztah operátora a klientky řídil.

Za porušení podmínek speciální nabídky bylo přitom považováno porušení tzv. vázanosti – tím, že klientka po smluvně stanovené době nepožádala o obnovení poskytování telefonních služeb, porušila svůj závazek využívat služby operátora nepřetržitě po dobu 24 měsíců. ČTÚ uzavřel, že pokud se klientka podpisem smlouvy zavázala používat služeb operátora po určité období, musí tento závazek dodržet a nemůže namítat, že jí nebylo známo, že nahlášením ztráty mobilního přístroje se SIM kartou nedochází automaticky k ukončení smlouvy (blíže viz rozhodnutí ČTÚ ze dne 3. 2. 2006, vydané pod č.j. 33 398/2005–603/III.vyř.).

Stěhování a telefonní linka aneb kdo si nechal telefon zavést, ten ať za něj také platí

Nejspíše každý z nás už někdy ve svém životě nějaké to stěhování zažil. Zcela určitě mi tedy dáte za pravdu, že na stěhování nejspíš není nejhorší nekonečné balení a vybalování nepřeberného množství různých věcí a nakládání a vykládání těžkých břemen z bytu do auta a naopak. Minimálně stejně obtěžující je i povinné „kolečko“, které je nutno absolvovat na elektrárnách, plynárnách a vodárnách či u bytového správce. Během stěhovacího vyřizování byste ovšem neměli opomenout i dořešení telefonní linky, pokud je do starého bytu zavedena. Dořešení linky přitom neznamená pouhé (prokazatelné) nahlášení informace o tom, že v místě zavedení telefonní stanice už nebudete bydlet. Pro klidné spaní v novém domečku lze doporučit pouze uzavření písemné dohody, jež bude srozumitelně řešit nejen telefonní linku ve starém bytě, ale zejména právní osud smlouvy, která byla uzavřena při její instalaci.

V souvislosti se stěhováním byl ČTÚ řešen případ, v němž se klientka v červenci 2004 odstěhovala z bytu do rodinného domu. V návaznosti na to požádala o přeložení telefonní stanice. Vzhledem k tomu, že ani po měsíci od žádosti k přeložení telefonní stanice nedošlo, požadovala klientka od poskytovatele vysvětlení a jeho otálení vyřešila tak, že začala využívat služeb jiného operátora. Operátor se na určité období odmlčel, po půl roce ovšem smluvní vztah související s telefonní stanicí v původním bytě jednostranně ukončil pro neplacení a nezaplacenou částku za období od vyklizení bytu do ukončení smlouvy začal aktivně vymáhat.

Klientka se samozřejmě vůči vymáhání bránila argumentací, že poskytovatele opakovaně žádala o přeložení telefonní stanice a v bytě navíc vůbec nebydlela, takže účtované služby ani nemohla využívat. ČTÚ ovšem na její obranu nepřistoupil a uzavřel, že účastnictví k telefonní stanici vzniklo a trvalo i v účtovaném období. Vzhledem k tomu, že klientka smluvní vztah s poskytovatelem řádně neukončila, založilo to její povinnost uhradit dlužná vyúčtování bez ohledu na to, zda službu skutečně využívala či nikoliv (blíže viz rozhodnutí ČTÚ ze dne 20. 4. 2006, vydané pod č.j. 39 003/2005–603).

Při volání z neznámého čísla zbystřete pozornost

Čas od času každému z nás zabliká na displeji neznámé číslo. Někdo neznámá čísla ze zásady nezvedá, tuto taktiku však nelze beze zbytku doporučit. Existuje totiž mnoho důvodů, proč může být i volání z neznámého čísla velice důležité jak pro volajícího, tak pro volaného. Jakmile však spatříte na displeji číslo, které neznáte, zpozorněte.

I dnes se totiž může stát, že volající promyšleným způsobem dosáhne prostřednictvím jednoho telefonátu uzavření platné smlouvy, která vás může stát nemalé peníze. V tomto směru nejsou nijak výjimečné zejména (nevědomky) akceptované nabídky různých mobilních operátorů.

Kromě ne vždy právě výhodných nabídek různých obchodníků si dejte pozor i na vyloženě podvodné jednání. Při něm volající využívá momentu překvapení, neznalosti i lidské zvídavosti a touhy profitovat z „výhodné nabídky, která se nebude opakovat“.

Svou zkušenost s tím získala i paní, kterou volající z neznámého čísla informoval, že vyhrála 80 000 Kč. Podrobnější podmínky výhry jí však měly být oznámeny až poté, co o výhru projeví aktivní zájem, a to zavoláním na volajícím sdělené telefonní číslo. Paní v rychlosti pokynu volajícího uposlechla a telefonní číslo vytočila, očekávanou výhru jí to však nepřineslo – za hovor naopak uhradila 980 Kč.

Případ se opět dostal až před ČTÚ, ten však operátorovi ničeho nevytknul, neboť hovorné vyúčtoval v souladu se smluvními podmínkami (blíže viz rozhodnutí ČTÚ ze dne 31. 3. 2008, vydané pod č.j. 73 409/2007–603). Paní samozřejmě nebyla jedinou poškozenou – jednání volajícího (kterým byla společnost Onaway s.r.o.) bylo medializováno a vyšetřováno jako podvod.

Z praktického hlediska však většinou řešení podobných věcí nemá jiný, než preventivní smysl; jednání se totiž zpravidla dopouštějí společnosti, které jsou založeny výlučně pro tento účel a nemají žádný majetek, z něhož by mohly újmu podvedeného sanovat, a samotné strůjce nekalých praktik se bohužel často dopadnout nepodaří. Vždy je proto lepší být na tyto situace připraven, zachovat chladnou hlavu a nepodlehnout žádné překvapivé nabídce výhry či jiného benefitu.

Zdroj: mesec.cz