Prevence a pomoc seniorům, kteří se stali obětí trestného činu nebo nekalých praktik.

596 111 252

Zábava

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravilo pro spotřebitele sadu vzdělávacích křížovek. Spotřebitelé se díky nim zábavnou formou a na názorných příkladech dozví některé důležité informace ze spotřebitelského práva. Vydání sešitku s dvaceti křížovkami finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Brožurka je neprodejná a je primárně určena pro účastníky našich vzdělávacích akcí, jako poděkování za účast na našich besedách. Pro všechny ostatní zájemce budeme na těchto stránkách postupně uveřejňovat jednotlivé příběhy s křížovkami, které je možno si stáhnout a vytisknout.