Prevence a pomoc seniorům

596 111 252

Místa pomoci obětem trestných činů v Olomouckém kraji

Pomoc obětem trestných činů

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ,Poradna BKB Olomouc

Švermova 1, 772 00 Olomouc   

e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz            tel.:+420 585 423 857 nebo mobil: 732 700 533