Prevence a pomoc seniorům, kteří se stali obětí trestného činu nebo nekalých praktik.

596 111 252

Jak nás můžete podpořit?

SOS MaS, z. s. je nezisková organizace. Provoz spolku je financován zejména dotacemi, hlavními donátory jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Moravskoslezský kraj. Dotační podmínky většiny námi realizovaných projektů vyžadují finanční spoluúčast spolku, část nákladů tak musí spolek uhradit z vlastních zdrojů. Pokud se domníváte, že činnost SOS MaS, z. s. je potřebná, můžete ji podpořit jakoukoli finanční částkou na č.ú. 2200104372/2010 Fio banka a.s. nebo se stát členem sdružení. Bližší informace na  http://www.sos-msk.cz/clanky/o-nas/clenstvi/
Za podporu děkujeme!