Prevence a pomoc seniorům

596 111 252


Detaily události

  • Datum:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spoluprací se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Vás srdečně zve na besedu ve Valašském Meziříčí

Téma : Bezpečí: Obrana před nekalými praktikami a manipulací ze strany nepoctivých obchodníků, smlouvy uzavírané na dálku nebo při podomním prodeji. A téma Spotřebitelské praktikum: Práva spotřebitele, odpovědnost prodávajícího za vady, reklamace a mimosoudní řešení sporů

Kdy: 26 října 2020 v 13:30 hod

Kde: V Regeneračním a školícím centru ve Valašském Meziříčí na náměstí U Mamulky na ul. Pospíšilova 12/13, ve druhém poschodí

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím datačního programu MPO, MPSV  a Zlínským krajem