Prevence a pomoc seniorům

596 111 252


Detaily události

  • Datum:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spoluprací se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Vás srdečně zve na besedu ve Valašském Meziříčí

Téma : Vyznej se ve svém vyúčtování: Náklady spojené s bydlením, smlouvy o dodávkách energií, rozúčtování a vyúčtování vody, tepla a dalších služeb spojených s bydlením. A druhé téma Dědické právo podle nového občanského zákoníku: dědické skupiny, závěť, dluhy v dědictví, výměnek a převod nemovitosti…

Kdy: 11. listopadu 2020 v 13:30 hod

Kde: V Regeneračním a školícím centru ve Valašském Meziříčí na náměstí U Mamulky na ul. Pospíšilova 12/13, ve druhém poschodí

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím datačního programu MPO  a Zlínským krajem