Prevence a pomoc seniorům, kteří se stali obětí trestného činu nebo nekalých praktik.

596 111 252

Akce ve Frenštátě

Seminář na téma Bydlení na Kopané

 SEMINÁŘ na téma  BYDLENÍ PRO SENIORY VE FRENŠTÁTĚ p.Radhoštěm – místní část KOPANÁ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravilo ve spolupráci s Klubem seniorů ve Frenštátě p.R. –  místní část Kopaná a městem Frenštát seminář na téma BYDLENÍ

S bydlením je spojeno čerpání řady služeb – dodávek vody, plynu, elektřiny, tepla atd. Senioři se dozvěděli, jaká jsou pravidla pro vyúčtování a rozúčtování těchto služeb a jak můžou reklamovat tato vyúčtování. Zároveň byli upozorněni, na co si dát pozor, zazvoní-li u dveří podomní obchodník s energiemi. Dozvěděli se, jaká práva a povinnosti má nájemník a jaká pronajímatel, kdo hradí jaké opravy v bytě atd.

Kdy: 4. prosince 2017

Kde: Klub seniorů, Kopaná 917 (budova bývalé školy)

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu města Frenštát

                  logoMPSV-bm-sm